Klanttevredenheid
8.9
tevreden.nl

Privacy Statement

Privacyverklaring – 12 november 2018

Inleiding

Dit is de privacyverklaring A.A.S. Dagherstel®. In deze verklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy en persoonsgegevens van (potentiële) klanten en websitebezoekers. Wij respecteren je privacy. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij zorgen ervoor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Rechtsgronden en doelen van de verwerking

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • het uitvoeren van onze diensten t.a.v. schadeherstel in de meest brede zin op grond van een overeenkomst;
  • informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
  • het uitvoeren van klant- en marktonderzoek op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het afwikkelen van de schade met de verzekeraar op grond van de overeenkomst die je met de hersteller hiertoe hebt;
  • om sollicitatieprocedures uit te kunnen voeren waarbij de sollicitant ons toestemming geeft om de persoonsgegevens te gebruiken.

Als je gebruik maakt van onze diensten stel je bepaalde gegevens ter beschikking aan ons. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.

Je persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor profilering. Ook worden je persoonsgegevens niet aan alleen geautomatiseerde besluitvorming onderworpen.

Gegevens

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Voor- en achternaam

We spreken je graag correct aan. Dan is het wel zo gemakkelijk dat we je naam weten.

Adres en woonplaats

Deze hebben wij nodig voor administratieve doeleinden.

E-mailadres /  telefoonnummer

Wij houden onze klanten graag op de hoogte tijdens het herstelproces. Mocht er onverhoopt iets niet lopen zoals gepland dan informeren wij je daar graag over. Je kunt zelf aangeven hoe wij je kunnen bereiken.

Geslacht

Om je op een juiste manier aan te kunnen spreken.

Kenteken

Door middel van een kenteken kunnen we de specificaties van een auto opvragen.

IP-adres en locatiegegevens

Om onze dienstverlening te verbeteren en onderzoek te doen naar onder meer onze landelijke dekking en dienstverleningsgraad.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij bieden producten en diensten op het gebied van repareren van schadeherstel van o.a. personenauto’s, bedrijfswagens, caravans, motoren, etc. Om je deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners waaronder Tevreden.nl. Voor het A.A.S. klant- en marktonderzoek 2018 hebben wij de partner “Waardevolle Relaties” ingeschakeld.

Wij verkopen, verhuren of verdelen je persoonsgegevens niet. Wij verwerken je persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om  misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens, verlies of diefstal te voorkomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die direct door jou verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van deze persoonsgegevens. Ook kun je een beroep doen op dataportabiliteit en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@aas-dagherstel.nl Wij informeren je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kun je de toestemming te allen tijde intrekken.

Indien je geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk kenbaar maken.

Klacht bij de toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via deze link.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen. Bekijk hier onze volledig cookie verklaring.

Facebook advertenties

Om het effect van onze advertenties op Facebook te meten en ze te kunnen optimaliseren, kunnen indien bekend op een versleutelde manier de volgende gegevens worden gedeeld met Facebook: voornaam, achternaam, geslacht, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

Nieuwsbrief

A.A.S. Dagherstel® brengt een nieuwsbrief uit om klanten op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Als je jezelf aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, word je e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In onze nieuwsbrief kun je jezelf via een link uitschrijven.

Contactformulier

Als je op onze website een contactformulier invult of als je ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je verstrekt bewaard zo lang als nodig om je bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Privacy beleid van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we je aan om het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens je ze gebruikt.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengen wij wijzigingen aan in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!